Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Astronom

Kod: 211102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Wymagania psychologiczne

Charakter pracy astronoma wiąże się z cechami, które są również wymagane od każdego pracownika naukowego i dydaktycznego: ciekawością świata, umiejętnością logicznego myślenia, rzetelnością w pracy naukowej i podstawowymi umiejętnościami przekazywania własnej wiedzy innym. Nauczyciel w szkole średniej ma pracę dodatkowo utrudnioną przez obowiązki wychowawcze lub w ogóle przezkonieczność poradzenia sobie z większą grupą często niesfornej młodzieży.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę