Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Astronom

Kod: 211102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Młody pracownik uczelni lub instytutu, magister, ma możliwość zdobycia wyższych stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego. Może to zależeć od szczęśliwego wyboru dziedziny zainteresowań, owocnej współpracy z innymi kolegami, no i oczywiście odwłasnych zdolności, umiejętności i pracowitości.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę