Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Astronom

Kod: 211102
Inna nazwa zawodu: nie występują

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Nauczyciel w szkole musi mieć co najmniej wykształcenie średnie, inne wymagania nie są dokładnie określone. Do pracy na uczelni lub w instytucie badawczym wymagane jest wykształcenie wyższe, które można zdobyć na większości uniwersytetów w Polsce, na wydziałach fizyki (astronomia jest specjalizacją fizyki). Największe szanse zatrudnienia jako astronom ma dobry student uniwersyteckiego kursu astronomii. Młody pracownik uczelni lub instytutu, magister, ma możliwość zdobycia wyższych stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego. Może to zależeć od szczęśliwego wyboru dziedziny zainteresowań, owocnej współpracy z innymi kolegami, no i oczywiście odwłasnych zdolności, umiejętności i pracowitości.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę