Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kierownik działu reklamy / promocji / public relations

Kod: 122202
Inna nazwa zawodu: menedżer public relation, menedżer reklamy

Wymagania psychologiczne

Osoby marzące o zawodzie kierownika działu promocji, reklamy i pokrewnych, muszą wiedzieć, że w tej dziedzinie najwięcej zależy od nich samych. Jest to praca dla ludzi ciekawych świata, chcących uczyć się przez całe życie.

Pomysłowość i kreatywność to cechy niezbędne w tym zawodzie. To właśnie kierownik często wymyśla reklamę, szkicuje jej zarys. Zdolności twórcze łączą się z posiadaną ogólną wiedzą o świecie, społeczeństwie, rynku medialnym. Jest to umiejętność, której nie sposób jest się nauczyć na studiach.

Wymagane jest, aby kierownik działu promocji, reklamy i pokrewnych interesował się sztuką (tj. filmem, teatrem, plastyką, projektowaniem, fotografowaniem) bądź sam miał uzdolnienia artystyczne. Powinien także posiadać dobrą orientację w graficznych programach komputerowych, w poszczególnych etapach drukowania reklamy wydawniczej, jej kolportażu i upowszechnienia.

Kolejną ważną cechą w tym zawodzie jest duża sprawność w działaniu komunikacyjnym. Wyraża się ona w kontaktach z telewizją i radiem, prowadzeniu rozmów telefonicznych i prezentacji słownych a także tworzeniu spektakli na wzór scenografii.

Z tymi czynnościami łączą się zainteresowania społeczne i menedżerskie, które są niezbędne w zarządzaniu całością akcji promocyjnych. Spotykając się z różnymi ludźmi musi umiejętnie przeprowadzać rozmowy, tak aby nie tworzyć niepotrzebnych konfliktów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę