Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kierownik działu reklamy / promocji / public relations

Kod: 122202
Inna nazwa zawodu: menedżer public relation, menedżer reklamy

Możliwości awansu w hierarchii zawodowej

Kierownik działu reklamy, promocji i pokrewnych, to najwyższe stanowisko do osiągnięcia dla specjalisty w tej dziedzinie. Może on jedynie – w zależności od hierarchii panującej wewnątrz firmy - zostać: zastępcą dyrektora, dyrektorem, wiceprezesem i prezesem zmieniając jednocześnie swój zakres obowiązków i odchodząc od zarządzania jedynie reklamą i promocją firmy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę