Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kierownik działu reklamy / promocji / public relations

Kod: 122202
Inna nazwa zawodu: menedżer public relation, menedżer reklamy

Środowisko pracy

materialne środowisko pracy

Kierownik działu promocji, reklamy i pokrewnych pracuje przede wszystkim w biurze. Z uwagi na udział w akcjach promocyjnych, przebywa w halach targowych, czuwając nad wystrojem stoiska.

W pracy posługuje się komputerem i urządzeniami biurowymi (telefonem, faxem, ksero).

warunki społeczne

W zawodzie tym wymagana jest łatwość nawiązywania kontaktów oraz umiejętność występowania, przemawiania publicznie do dużej grupy, jak i bardzo dobre umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne.

Jest to praca zespołowa, wymagająca także zdolności przywódczych. Kontakty z innymi ludźmi w zawodzie kierownika działu promocji, reklamy i pokrewnych są intensywne. Kontroluje, konsultuje i organizuje pracę swoich podwładnych. Negocjuje warunki umowy i współpracuje z agencjami reklamowymi, z wydawcą, drukarniami, pracownikami działów reklamy wydawnictw prasowych. Reprezentuje firmę w działaniach promocyjnych i reklamowych (np. targi, akcje promocyjne). Współpracuje ze specjalistami (filologiem, socjologiem, kierownikami działów wewnątrz firmy, z poligrafią). Na co dzień komunikuje się bezpośrednio, bądź za pośrednictwem urządzeń biurowych (telefon, fax).

warunki organizacyjne

W pracy kierownik spędza średnio od 6 – 9 godzin dziennie. Czasami pracuje dłużej, w zależności od potrzeb.

Z efektów swej działalności jest rozliczany przez dyrektora generalnego bądź prezesa. Nadzór ogranicza się do kontroli wyborów i głównych metod oraz zadań.

W hierarchii organizacyjnej w zależności od wielkości i struktury firmy pełni funkcję kierownika i podwładnego. Jest odpowiedzialny za pracę podległych mu pracowników: copywriterów – autorów haseł reklamowych, scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych; dyrektorów – zajmujących się przygotowaniem reklamy od strony graficznej; strategic plannerów – zbierających informacje niezbędne do tworzenia reklamy).

Zazwyczaj wyjeżdża służbowo, przemieszczając się na różnych odległościach. Charakter pracy wymaga reprezentacyjnego stroju.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę