Doradca 2000 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Nagłówek

Doradca 2000

Kierownik działu reklamy / promocji / public relations

Kod: 122202
Inna nazwa zawodu: menedżer public relation, menedżer reklamy

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Praca na tym stanowisku wymaga ukończenia studiów wyższych. Mogą ją wykonywać zdolni i elastyczni humaniści, jak i osoby z wykształceniem artystycznym. Kierownik działu promocji, reklamy i pokrewnych podnosi swoje kwalifikacje poprzez kursy i studia podyplomowe w dziedzinie public relations, zarządzania i marketingu, planowania mediów. Jest to osoba nieustannie kształcąca się, znająca język angielski.

Reklama funkcjonuje na kierunkach takich, jak: marketing i zarządzanie, grafika i malarstwo, grafika i komunikacja wizualna, nauki polityczne czy dziennikarstwo, ekonomia, handel. Przez pierwsze dwa lata studenci poznają przedmioty kierunkowe, na trzecim roku zaczynają się zajęcia specjalistyczne obejmujące m.in. strategie reklamowe, badania rynkowe, promocję, public relations czy sponsoring. Studenci poznają zasady planowania kampanii reklamowej, opracowania budżetu reklamowego, organizacji imprez promocyjnych, zasady sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej. Poznają również specyfikę mediów i możliwości ich wykorzystania w przedsięwzięciach reklamowych.

Kilka polskich uczelni proponuje studia na poziomie licencjatu lub magisterskie. Jeżeli przyszłego kandydata interesuje komunikacja, to wybiera specjalność w ramach dziennikarstwa. Jeśli zaś wybiera PR z zarządzaniem, to studiuje na określonej akademii ekonomicznej. Gdy zaś zdecydował się na marketing polityczny i karierę specjalisty od wizerunku partii politycznej zdobywa wiedzę na naukach politycznych.

Wybierając specjalizację public relations poznaje się m.in. takie przedmioty jak: psychologia komunikacji społecznej, retoryka wraz z wystąpieniami publicznymi (ćwiczenia z retoryki), budowanie wizerunku instytucji i marki, protokół dyplomatyczny, etykieta biznesowa, marketing polityczny, tajniki kampanii politycznych, zagadnienia charakteryzacji i wizażu.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę