Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Propozycja decyzji Parlamentu Europejskiego  i Rady Europy ustanawiająca zintegrowany program działań w obszarze kształcenia przez całe życie ​Program lokuje się w zamierzeniach dotyczących rozwoju Wspólnoty. Jego cele zasadnicze to: rozwój jakości LLL, promocja innowacji w wymiarze europejskim; wzmocnienie...

Program działań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób w wieku niemobilnym "PROGRAM 45/50 PLUS" Zasady przyznawania środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej ...

Załączniki Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym - Raport z badań.pdf (pdf, 1107 KB) Aneks metodologiczny - Załącznik A.pdf (pdf, 492 KB) Aneks metodologiczny - Załącznik...

Skrócona informacja o realizacji programu "Solidarność Pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" ​Od rozpoczęcia Programu zrealizowano 9 zadań legislacyjnych pozostających w kompetencjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz 1 zadanie o charakterze informacyjnym. Dzięki temu stworzono...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę