Przepis wykonawczy - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


W sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę