Wyszukiwarka opisów zawodów - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Maszynista urządzeń ciepłowniczych elektrowni
Kod: 313108
Synteza: Uruchamia lub zatrzymuje urządzenia ciepłownicze i sieci cieplnej, kontroluje ich pracę oraz usuwa usterki, utrzymuje wymagane parametry pracy sieci ciepłowniczej (temperatura i ciśnienie) oraz ciągłość pracy urządzeń, posługując się narzędziami i aparaturą pomocniczą.
Zadania zawodowe: nadzór nad pracą pomp, wymienników, stacji redukcyjnych i rurociągów oraz armatury urządzeń ciepłowniczych;
utrzymywanie właściwych parametrów pracy, temperatury na wyjściu i powrocie oraz ciśnienia, niedopuszczenie do skoków temperatury i uderzeń wodnych w układzie cieplnym;ciągła kontrola różnicy ciśnień w pompach sieciowych w celu zapobieżenia nagłym spadkom i kawitacji, uzupełnianie sieci awaryjnym zasilaniem w razie spadku ciśnienia;
kontrola oporu przepływu wody na sitach pomp głównych i czyszczenie sit pomp w razie wzrostu różnicy ciśnień;
przestrzeganie ściśle grafiku utrzymywania odpowiedniej temperatury wody w zależności od temperatury otoczenia;
kontrola jakości wody grzewczej i uzupełniającej (twardość, zasolenie);
przeprowadzanie bieżącej konserwacji urządzeń i utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym;
dokonywanie odczytów wskazań aparatury pomiarowej oraz prowadzenie książki raportu z pracy urządzeń;
przygotowywanie miejsc pracy dla brygad konserwacyjno-remontowych, stosowanie bezpiecznych metod pracy i przestrzeganie przepisów ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji ślusarza dyżurnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę