Rynek pracy - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Rynek pracy

Resort pracy od wielu lat wspiera system edukacji ustawicznej, uznając modernizację oferty szkoleniowej za niezbędną dla efektywnej aktywizacji zawodowej i społecznej obywateli, w szczególności osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Projekt Phare 2000 "Krajowy system szkolenia zawodowego" był kontynuacją wielu...

Problematyka kształcenia dorosłych zajmuje od mniej więcej dekady bardzo ważne miejsce wśród priorytetów rozwojowych wielu krajów oraz organizacji międzynarodowych. Związane jest to z kryzysem demograficznym i starzeniem się społeczeństw w krajach wysokorozwiniętych oraz rosnącymi wymaganiami nowoczesnej gospodarki w...

Raport przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców i pracowników oraz przedstawicieli instytucji partnerstwa społecznego (organizacji związkowych i pracodawców). Celem głównym badań była identyfikacja podstawowych determinant kształcenia ustawicznego osób dorosłych o charakterze systemowym, które mogłyby...

Projekt "Eurodoradztwo Polska" ​Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym "Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającym decyzje Nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz. U. UE, L 347/50 z dnia...

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę