Klasyfikacja zawodów i specjalności - opisy grup i zawodów*
Kod (lub fragment):      
Nazwa zawodu (lub fragment):      
   
   
Kody i nazwy zawodów (wybierz literę):
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ż
 325501Edukator ekologiczny   Szczegóły ...
 264101Edytor materiałów źródłowych   Szczegóły ...
 722201Eguterzysta   Szczegóły ...
 235902Egzaminator on-line   Szczegóły ...
 235903Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem   Szczegóły ...
 213302Ekolog   Szczegóły ...
 263101Ekonometryk   Szczegóły ...
 263102Ekonomista   Szczegóły ...
 441201Ekspedient pocztowy   Szczegóły ...
 432101Ekspedient wypożyczalni   Szczegóły ...
 524903Ekspedient w punkcie usługowym   Szczegóły ...
 524501Ekspedient w stacji obsługi pojazdów   Szczegóły ...
 524905Ekspedient w stacji obsługi pojazdów   Szczegóły ...
 432303Ekspedytor   Szczegóły ...
 524401Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/ internetowej   Szczegóły ...
 242206Ekspert w Urzędzie Patentowym RP   Szczegóły ...
 333103Eksploatator portu   Szczegóły ...
 332201Ekspozytor towarów (merchandiser)   Szczegóły ...
 313101Elektroenergetyk elektrowni cieplnych   Szczegóły ...
 313102Elektroenergetyk elektrowni wodnych   Szczegóły ...
 313103Elektroenergetyk nastawni   Szczegóły ...
 313104Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń   Szczegóły ...
 741202Elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych   Szczegóły ...
 741203Elektromechanik pojazdów samochodowych 'S'   Szczegóły ...
 741201Elektromechanik 'S'   Szczegóły ...
 741204Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego   Szczegóły ...
 741205Elektromechanik urządzeń chłodniczych   Szczegóły ...
 741206Elektromechanik urządzeń sterowania ruchem kolejowym   Szczegóły ...
 741207Elektromonter (elektryk) zakładowy   Szczegóły ...
 741101Elektromonter instalacji elektrycznych   Szczegóły ...
 741301Elektromonter linii kablowych   Szczegóły ...
 741302Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć   Szczegóły ...
 741303Elektromonter linii napowietrznych wysokich i najwyższych napięć   Szczegóły ...
 741209Elektromonter lotniczy   Szczegóły ...
 741210Elektromonter maszyn elektrycznych   Szczegóły ...
 741211Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa odkrywkowego   Szczegóły ...
 741212Elektromonter maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego   Szczegóły ...
 741213Elektromonter okrętowy   Szczegóły ...
 741304Elektromonter pogotowia elektroenergetycznego   Szczegóły ...
 741214Elektromonter prefabrykowanych stacji transformatorowych   Szczegóły ...
 741102Elektromonter reklam świetlnych   Szczegóły ...
 741215Elektromonter rozdzielni i podstacji trakcyjnych   Szczegóły ...
 741305Elektromonter sieci trakcyjnej   Szczegóły ...
 741216Elektromonter taboru szynowego   Szczegóły ...
 741217Elektromonter telekomunikacyjnych urządzeń zasilających   Szczegóły ...
 741218Elektromonter transformatorów   Szczegóły ...
 741219Elektromonter układów pomiarowych i automatyki zabezpieczeniowej   Szczegóły ...
 741220Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych   Szczegóły ...
 741208Elektromonter / konserwator urządzeń dźwignicowych   Szczegóły ...
 741104Elektryk budowlany   Szczegóły ...
 741103Elektryk 'S'   Szczegóły ...
 228901Epidemiolog   Szczegóły ...
 263202Etnograf   Szczegóły ...
 243201Etyk biznesu   Szczegóły ...
 235102Ewaluator programów edukacji   Szczegóły ...


* Opis w opracowaniu
'S'- Literą 'S' oznaczone zostały zawody szkolne ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego