Przepis wykonawczy - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Sposób organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych

 Przejdź na górę